Celje FOKUS: Vsakdanje banalnosti

28.–30. 6. 2019 / Celje
razstave, simpozij, srečevanja

Festival Celje FOKUS se v letošnji izvedbi posveča osrednji temi »vsakdanjih banalnosti«, ki naslavlja vprašanja fotografije in vizualne kulture v odnosu do običajnega, vsakdanjega, znanega, dolgočasnega in bizarnega. V otvoritvenem vikendu se bodo na različnih prizoriščih v Celju odvijale razstave, mednarodni simpozij, predstavitve in srečevanja. 

Strokovnjaki in umetniki bodo obdelovali vizualne manifestacije sodobnega sveta in izpraševali kulturno krajino, javni prostor, materialni fetišizem, kič in samonanašanje, ki se redno pojavljajo na področju sodobne fotografije in umetnosti v 21. stoletju.

Sodelujoči:
Anja Carr / Anna Ehrenstein / Fotosfera / Miroslav Karić / Martin Kollar / Borut Krajnc / Davor Konjikušić / Sandra Križić Roban / Slađana Petrović Varagić / Klaus Pichler / Peter Rauch / Sara Rman 

Prizorišča:
Likovni salon / Galerija Račka / Muzej novejše zgodovine Celje / Slovensko ljudsko gledališče Celje / Celjski mladinski center 

Programska direktorica: Jasna Jernejšek
Producent: Zavod Fokus
Koproducenti: Zavod Sektor / Zavod Celeia Celje / Celjski mladinski center / Slovensko ljudsko gledališče Celje
Projekt podpirajo: Mestna občina Celje / Tednik Celjan / Klub študentov občine Celje / Celjski mladinski center / JSKD, Območna izpostava Celje / Ambulanta splošne medicine Slavko Jernejšek / Sipro Žalec / IBJ (IBJ-INŽENIRSKI BIRO JANUŠ, d.o.o.) / Avstrijski kulturni forum

Celje FOKUS: Everyday Banalities

28 – 30 June 2019 / Celje, Slovenia
exhibitions, symposium, meetings

This year's edition of the festival Celje FOKUS is dedicated to the theme 'Everyday Banalities' which addresses notions of photography and visual culture in relation to ordinary, everyday, non-spectacular, familiar, bizarre or even dull situations. During the opening weekend of the festival exhibitions, international symposium, presentations and meetings will take place in different venues across town of Celje.

Experts and artists are going to analyse visual manifestations of the world we live in such as cultural landscape, public space, material fetishism, kitsch and self-referentiality that are regularly showcased in the field of contemporary photography and art in the 21st century.

Participants: Anja Carr / Anna Ehrenstein / Fotosfera / Miroslav Karić / Martin Kollar / Borut Krajnc / Davor Konjikušić / Sandra Križić Roban / Slađana Petrović Varagić / Klaus Pichler / Peter Rauch / Sara Rman 

Venues:
Likovni salon Gallery / Račka Gallery / Museum of Recent History Celje / Celje City Theatre / Youth Center Celje

Programme director: Jasna Jernejšek
Producer: Fokus Institute
Coproducers: Sektor Institute / Celeia Celje Institute / Youth Center Celje / Celje City Theatre / Plevnik-Kronkowska Gallery / Museum of Recent History Celje

Supported by: City of Celje / Tednik Celjan / Klub študentov občine Celje / Youth Center Celje / JSKD, Območna izpostava Celje / Ambulanta splošne medicine Slavko Jernejšek / Sipro Žalec / IBJ (IBJ-INŽENIRSKI BIRO JANUŠ, d.o.o.) / Austrian Cultural Forum

 

Starejše objave